คณะสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ มธ.

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านกิจกรรมร่วมกัน

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านทรัพยากร และด้านกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวัน พุธที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SWTU