ของผู้ตอบรับการทาบทามเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีThe Asian and Pacific Association for Social Workนศ. คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2 ได้รับเลือกเป็นคนพิการต้นแบบปี 57เนื่องในงานวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.  ครบรอบ 41 ปีประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 58ตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวฯ มธ. ครบรอบ 26 ปีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ห้อง SC1001 8 มิ.ย. 58การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาชุมชม 11 ก.ค. 58 มธ. ศูนย์รังสิตคณะฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถานปนา มธ.

การแถลงแนวทางการบริหาร

ของผู้ตอบรับการทาบทามเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี

งานประชุมวิชาการ APASWE

The Asian and Pacific Association for Social Work

ขอแสดงความยินดี

นศ. คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2 ได้รับเลือกเป็นคนพิการต้นแบบปี 57

คณะฯ ร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในงานวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. ครบรอบ 41 ปี

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 58
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี
รับสมัครงาน
สมัครงานภายใน
สมัครงานภายนอก
อบรมสัมมนา
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ" โดย อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
07 Sep 2015
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนฯ ปี 58
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 | ดูรายละเอียด
.
13 Aug 2015
รับสมัครทุน SCTL ปีการศึกษา 2558
รับสมัครทุน บจ. ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ (SCTL) ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) | ดูรายละเอียด
.
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษาวิจัยทั่วไป
20 Jul 2015
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ปี 58
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ดูรายละเอียด
.
15 May 2015
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
เเนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ดูรายละเอียด
.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502
  โทรสาร: 02-696-5513
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.