ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปกติระบบทวิภาค ประจำปีการศึกษา 2560

การวิเคราะห์สถานการณ์ระบบงานสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย

คณบดีมาร่วมประชุมให้คำปรึกษาการจัดทำโครงร่างองค์กร (op) เกี่ยวกับ EdPex

แสดงความยินดี
รับสมัครงาน
สมัครงานภายใน
สมัครงานภายนอก
อบรมสัมมนา
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
22 Feb 2017
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 | ดูรายละเอียด
.
17 Feb 2017
ขอเชิญนักศึกษาส่งประกวดบทความชิงรางวัลจากกองทุน ศ.เสน่ห์ จามริก ประจำปีการศึกษา 2559
ในหัวข้อเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย กับระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่ยั่งยืน"
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 (โปรดอ่านเพิ่มเติม) | ดูรายละเอียด
.
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษาวิจัยทั่วไป
20 Jul 2015
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ปี 58
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ดูรายละเอียด
.
15 May 2015
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
เเนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ดูรายละเอียด
.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268703 กด 3
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-696-5513
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.