รศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ "EXECUTIVE OF THE YEAR 2016"

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันเปิดศูนย์และวางศิลาฤกษ์ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานศุนย์เทคโนโลยีและเครือข่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 82 ปี

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

แสดงความยินดี
รับสมัครงาน
สมัครงานภายใน
สมัครงานภายนอก
อบรมสัมมนา
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
01 Jul 2016
ประกาศรับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. รุ่นที่ 2/2559
ประกาศรับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. รุ่นที่ 2/2559 | ดูรายละเอียด
.
01 Jul 2016
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (แบบ กรอ.) ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศ รับสมัครนักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (แบบ กรอ.) ประเภทต่อเนื่องและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ | ดูรายละเอียด
.
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษาวิจัยทั่วไป
20 Jul 2015
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ปี 58
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ดูรายละเอียด
.
15 May 2015
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
เเนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ดูรายละเอียด
.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268703 กด 3
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-696-5513
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.