คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ไทย-อินเดีย ครั้งที่ 10 ณ เมืองนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย รหะว่างวันที่ 5-10 กันยายน 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในงานพิธีวันไหว้ครู

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพัชรพร ศรีหัตถกรรม ผู้ได้รับการพิจารณารับทุนรัฐบาล(บุคคลทั่วไป) ระดับปริญญาโทจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2559

อธิบดีกรมกิจการพลเรือนและคณะ จากมณฑลกวางสี ประเทศจีน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนร่วมกับคณบดีและคณาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.

แสดงความยินดี
รับสมัครงาน
สมัครงานภายใน
สมัครงานภายนอก
อบรมสัมมนา
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
22 Sep 2016
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 | ดูรายละเอียด
.
20 Sep 2016
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษาฯ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมค่ายแนะแนวการศึกษาฯ | ดูรายละเอียด
.
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษาวิจัยทั่วไป
20 Jul 2015
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ปี 58
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ดูรายละเอียด
.
15 May 2015
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
เเนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ดูรายละเอียด
.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268703 กด 3
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-696-5513
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.