The Asian and Pacific Association for Social Workนศ. คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2 ได้รับเลือกเป็นคนพิการต้นแบบปี 57เนื่องในงานวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.  ครบรอบ 41 ปีตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวฯ มธ. ครบรอบ 26 ปีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ห้อง SC1001 8 มิ.ย. 58คณะฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถานปนา มธ.

งานประชุมวิชาการ APASWE

The Asian and Pacific Association for Social Work

ขอแสดงความยินดี

นศ. คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2 ได้รับเลือกเป็นคนพิการต้นแบบปี 57

คณะฯ ร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในงานวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. ครบรอบ 41 ปี

แสดงความยินดีครบรอบ 10 ปี

ตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์

ครบรอบ 26 ปี คณะวิศวฯ มธ.

ตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวฯ มธ. ครบรอบ 26 ปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี
รับสมัครงาน
สมัครงานภายใน
สมัครงานภายนอก
อบรมสัมมนา
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ" โดย อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
07 Sep 2015
รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนฯ ปี 58
ประกาศคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 | ดูรายละเอียด
.
13 Aug 2015
รับสมัครทุน SCTL ปีการศึกษา 2558
รับสมัครทุน บจ. ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ (SCTL) ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1) | ดูรายละเอียด
.
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษาวิจัยทั่วไป
20 Jul 2015
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ปี 58
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ดูรายละเอียด
.
15 May 2015
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
เเนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ดูรายละเอียด
.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502
  โทรสาร: 02-696-5513
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.