SWFOLUM "ASLLUM SEEKER"  วันที่ 12 พ.ย. 58ครบรอบ 29 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 6 พ.ย. 58เนื่องในงานวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ.  ครบรอบ 41 ปีตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวฯ มธ. ครบรอบ 26 ปีคณะฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถานปนา มธ.นศ. คณะสังคมสงเคราะห์ฯ ปี 2 ได้รับเลือกเป็นคนพิการต้นแบบปี 57ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ห้อง SC1001 8 มิ.ย. 58คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นThe Asian and Pacific Association for Social Work

เสวนาวิชาการคณะสังคมฯ มธ.

SWFOLUM "ASLLUM SEEKER" วันที่ 12 พ.ย. 58

คณะสังคมฯ มธ. ร่วมทำบุญ

ครบรอบ 29 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 6 พ.ย. 58

คณะฯ ร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในงานวันสถาปนา สหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. ครบรอบ 41 ปี

แสดงความยินดีครบรอบ 10 ปี

ตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะสาธารณสุขศาสตร์

ครบรอบ 26 ปี คณะวิศวฯ มธ.

ตัวแทนคณะฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิศวฯ มธ. ครบรอบ 26 ปี
แสดงความยินดี
รับสมัครงาน
สมัครงานภายใน
สมัครงานภายนอก
อบรมสัมมนา
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย "มาตรฐานการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ" โดย อ.นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
23 Nov 2015
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 | ดูรายละเอียด
.
09 Nov 2015
"ทุนการศึกษาสมาคมธรรมศาสตร์เพชรบุรี ประจำปี 2558"
"ทุนการศึกษาสมาคมธรรมศาสตร์เพชรบุรี ประจำปี 2558" | ดูรายละเอียด
.
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษาวิจัยทั่วไป
20 Jul 2015
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ปี 58
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ดูรายละเอียด
.
15 May 2015
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
เเนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ดูรายละเอียด
.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268703 กด 3
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502
  โทรสาร: 02-696-5513
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.