ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ครบรอบ 31 ปี

สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2559

เปิดโครงการฝึกภาคปฏิบัติของมหาวิทยาลัย San Diego State University

คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูงานด้านผู้สูงอายุที่ seirei social welfare community ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โครงการบริการสังคม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559

แสดงความยินดี
รับสมัครงาน
สมัครงานภายใน
สมัครงานภายนอก
อบรมสัมมนา
สัมมนาผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติประจำปีการศึกษา 2558
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
16 Jun 2016
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานชิงโล่รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น/สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘
เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานชิงโล่รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น/สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ | ดูรายละเอียด
.
13 Jun 2016
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 | ดูรายละเอียด
.
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษาวิจัยทั่วไป
20 Jul 2015
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ปี 58
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ดูรายละเอียด
.
15 May 2015
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
เเนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ดูรายละเอียด
.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268703 กด 3
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502 (งานบริหารและธุรการ)
โทรศัพท์: 02-696-5504 (งานบริกการการศึกษา)
  โทรสาร: 02-696-5513
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.