ขอเชิญชวนส่งวิทยานพิพนธ์ เพื่อคัดเลือกเป็นวิทยานิพนธ์ดีเด่น

เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 62 ปี

งานสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 62 ปี

อธิการบดี พบประชาคมสังคมสงเคราะห์

มอบกระเช้าปีใหม่

แสดงความยินดี
รับสมัครงาน
สมัครงานภายใน
สมัครงานภายนอก
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษา
27 Jan 2016
ทุนการฝึกอบรมนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านสังคมสงเคราะห์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม
รับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้น (ป.ตรี-ป.เอก) เข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 5 มี.ค.-30 มี.ค.2559 ด่วน!!!!!! | ดูรายละเอียด
.
20 Jan 2016
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 62 ปี
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 62 ปี | ดูรายละเอียด
.
ข่าว/กิจกรรม/ทุนการศึกษาวิจัยทั่วไป
20 Jul 2015
โครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน ปี 58
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 | ดูรายละเอียด
.
15 May 2015
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัย
เเนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวิจัยคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ดูรายละเอียด
.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก
อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์: 054-268703 กด 3
  โทรสาร: 054-268703 กด 5300
อีเมล: socialwork@hotmail.co.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต
99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-696-5502
  โทรสาร: 02-696-5513
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์: 02-613-2500
  โทรสาร: 02-224-9417
อีเมล: socadmin@tu.ac.th
เว็บไซต์: http://www.socadmin.tu.ac.th
.
Copyright © 2015 socadmin.tu.ac.th. All Rights Reserved.